13 Αυγ 2010

Πέστε τά στήν Παναγία.


τοῦ Γέροντος Πορφυρίου
«Αὐτὰ ποῦ θέλετε νὰ πεῖτε στὰ παιδιά σας, νὰ τὰ λέτε μὲ τὴν προσευχή σας. Τὰ παιδιὰ δὲν ἀκοῦν μὲ τὰ αὐτιὰ• μόνο ὅταν ἔρχεται ἡ Θεία Χάρις ποῦ τὰ φωτίζει, τότε ἀκοῦνε αὐτὰ ποῦ θέλουμε νὰ τοὺς ποῦμε. Ὅταν θέλετε νὰ πεῖτε κάτι στὰ παιδιά σας, πέστε τὸ στὴν Παναγία κι αὐτὴ θὰ ἐνεργήσει. Ἡ προσευχὴ σᾶς αὐτὴ θὰ γίνει ζωογόνος πνοή, πνευματικὸ χάδι, ποῦ χαϊδεύει, ἀγκαλιάζει, ἕλκει τὰ παιδιά».
Ὁ π. Πορφύριος πίστευε στὴν ἀξία ποῦ ἔχει ἡ προσευχὴ γιὰ τὴν πνευματικὴ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου καὶ συμβούλευε τὰ πνευματικά του παιδιὰ πῶς νὰ προσεύχονται:
«Νὰ εὔχεσαι ἔτσι ἁπλά, ἁπλὰ καὶ ταπεινά, μὲ πίστη ἁπλή, χωρὶς νὰ περιμένεις νὰ σοὺ ἀπαντήσει ὁ Θεός. Χωρὶς νὰ δεῖς τὸ χέρι Του ἢ τὸ πρόσωπό Του ἢ τὸ φωτισμό Του. Τίποτα! Νὰ πιστεύεις! Ἐφ’ ὅσον μιλᾶς μὲ τὸ Θεό, μιλᾶς πραγματικὰ μὲ τὸ Θεό».
 
ΠΗΓΗ: Ῥωμαιϊκο Ὁδοιπορικό

Δεν υπάρχουν σχόλια: